Pre partnerov

Zlepšite kardiometabolické zdravie pacientov efektívne a dlhodobo

Digitálne terapeutikum Vitadio pomáha partnerom robiť efektívne zásahy v oblasti životného štýlu pacientov s najdrahším ochorením.

Prediabetes

32 miliónov obyvateľov Európy má prediabetes, ktorý sa pravdepodobne v priebehu 10 rokov rozvine do diabetu 2. typu. Väčšina z nich o tom však nevie.

Diabetes 2. typu

Priemerné ročné náklady na zdravotnú starostlivosť európskeho pacienta s diabetom sú o 2 800 EUR vyššie v porovnaní s pacientom, ktorý diabetom netrpí.

Obezita

V Európe trpí nadváhou 50% populácie a 21% je obéznych (WHO). Obezita dramaticky zvyšuje riziko cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.

Hypertenzia (vo vývoji)

Hypertenzia je hlavným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych chorôb, ktoré spôsobujú takmer 50% úmrtí v populácií vyspelých krajín vo veku 35 - 64 rokov.

Logo Axa
Logo AstraZeneca
Logo Dovera
Logo Vamed
Logo Medical Valley
Logo InsurTech Hub Munich

Obmedzenia tradičného zdravotníctva

Využívanie behaviorálnej terapie pre zmenu správania, ktoré vedie k vzniku choroby, je fundamentálnym aspektom pri prevencii a liečbe diabetu. Aby bola liečba efektívna, vyžaduje priebežnú starostlivosť. Naše zdravotníctvo však nemá kapacitu zaisiť komplexnú behaviorálnu terapiu v rozsahu, ktorý je potrebný.

Ročné výdavky súvisiace s diabetom v Európe

2010 2019 €60 bn €90 bn €120 bn €150 bn €180 bn €105 bn €161 bn
1 zo 6 Trpí cukrovkou 2. typu alebo prediabetom
40% Pacientov nie je diagnostikovaných

Zdroj: Medzinárodná diabetologická federácia

Škálujeme ľudskú podporu pomocou technológie

Veríme, že vzťah pacienta so zdravotníkmi je kľúčovou súčasťou pri dlhodobých zmenách. Vitadio využíva dátovú analytiku, proaktívnu starostlivosť a vlastnú metodológiu založenú na osvedčených terapeutických prístupoch, aby bola práca nutričných terapeutov zefektívnená, namiesto ich nahradenia. Naša technológia automaticky poskytuje personalizované vedenie založené na priebežných údajoch o pacientovi a optimalizuje načasovanie a množstvo kontaktu s nutričným terapeutom.

Group 22 Pochopiť Použiť Pozorovať Pacient
Pozorovať

Vitadio prepája behaviorálne, psychologické a klinické údaje spolu s tým, ako pacient interaguje s aplikáciou. Tento unikátny súbor dát slúži ako základ pre skutočne personalizovanú starostlivosť.

Pochopiť

Interný tím dátovych analytikov, lekárov a psychológov spolupracuje na preložení dát do praktických poznatkov. Platforma meria reakcie pacienta a smeruje ho k čo najúčinnejšiemu prístupu.

Použiť

Vitadio poskytuje personalizovanú podporu v správny čas a správnym spôsobom. Aktívna podpora nutričného terapeuta cez chat, interaktívne kurzy, denný zoznam úloh a oznámenia sú prispôsobené tak, aby sa dosiahli optimálne zdravotné výsledky.

Naše výsledky
-0.8 DCCT Priemerné zníženie HbA1c Pacienti majú lepšiu kontrolu glykémie a cítia sa istejšie pri zvládaní diabetu.
-5 kg Priemerné zníženie telesnej hmotnosti Pacienti dosahujú významné straty hmotnosti a udržiavajú svoje dosiahnuté výsledky.
9.6/10 Celková spokojnosť Pacienti hlásia vysokú spokojnosť a zlepšenie celkového zdravia.
Platiteľ zdravotnej starostlivosti

Vplyv zníženia HbA1c na úspory nákladov

Spomaľte vývoj ochorenia zameraním sa na hlavnú príčinu kardiometabolických chorôb - životný štýl pacientov. Vitadio preukázateľne znížuje náklady na hospitalizáciu spojené so zdravotnými komplikáciami, optimalizuje využitie liekov a zvyšuje kvalitu života pacientov.

Počet poistených
500 000
Percento zapísaných
25 %
Postihnutí prediabetom a diabetom 2. typu:
Ročné výdavky na zdravotnú starostlivosť:
Ročné úspory nákladov:
Farmaceutický priemysel

Podporte pacientov nad rámec liekov

Poskytnutie komplexnej starostlivosti efektívne

Kombinácia úpravy životosprávy a medikácie vedie k vynikajúcim klinickým výsledkom a spokojnosti.

Zvýšenie adherencie u liečiv

Upozornenia v aplikácii a monitoring nutričným terapeutom majú výrazný vplyv na adherenciu.

Podporenie vzťahu medzi lekárom a pacientom

Zlepšenie účinnosti celkovej liečby a podpora budovania bližšieho vzťahu medzi lekármi a pacientmi.

Vitadio - Podporte pacientov nad rámec liekov

Jednoduchá implementácia

Podpora zapojenia lekárov

Poskytujeme lekárom vstupné materiály a aktívnu technickú podporu.

patient refferal Created with Sketch.

Predpísanie liečby

Lekár môže poslať pozvánku z vlastného zabezpečeného informačného panela jediným kliknutím na tlačidlo.

Zdieľanie údajov medzi návštevami

Pacient môže umožniť lekárovi vidieť údaje o jeho postupe a zdravotnom stave pre efektívnejšiu úpravu liečby.

Zameranie sa na rizikovú skupinu

Pomôžeme vám identifikovať členov, ktorí majú najväčšie riziko rozvoja diabetu. Využívame štandardizovaný digitálny screeningový nástroj alebo vaše údaje o poistencoch.

Individuálna kampaň

Naši marketingoví odborníci pomáhajú prispôsobiť kampaň vašej cieľovej skupine s cieľom efektívne osloviť rizikových pacientov.

Všetko pod kontrolou

Vitadio poskytuje najlepšiu dostupnú liečbu a informuje vás o súhrnných informáciách a výsledkoch.

pay for outcomes Created with Sketch.

Plaťte iba za dosiahnuté výsledky

Pokiaľ pacienti po registrácii nevyužívajú aplikáciu, neúčtujeme žiadne poplatky. Naše zmluvy sú založené na dosiahnutí výsledkov, ktoré majú priamy ekonomický vplyv.

Certifikovaný a zabezpečený systém

Vitadio je navrhnuté tak, aby vyhovovalo najvyšším štandardom v zdravotníctve. Berieme súkromie našich členov vážne a údaje bezpečne ukladáme v EÚ v súlade so zákonmi GDPR a slovenskými zákonmi o ochrane údajov.

Chcete sa dozvedieť viac
o digitálnom terapeutiku Vitadio?

Spojte sa s naším tímom. Kontaktujte nás