Pre lekárov

Úprava životosprávy na predpis pre kardiometabolické ochorenie

Vitadio - Pre lekárov
A7CEC22D-A53A-47F2-90AE-3AA8C2F30225 Created with sketchtool.

Prečo digitálne terapeutikum?

Význam životosprávy je pri rozvoji a progresii diabetu 2. typu a iných kardiometabolických ochorení dobre zmapovaný. Životný štýl pacientov je ťažké zmeniť, avšak početné štůdie ukázali, že behaviorálna terapia je efektívna. Napriek tomu, že je behaviorálna terapia odporúčaná pre všetkých diabetikov, náš zdravotnícky systém nie je uspôsobený poskytovať priebežnú podporu pre také množstvo pacientov.

Lekárom často chýba spolupráca s nutričnými terapeutmi a nemajú možnosť predpísať efektívnu behaviorálnu terapiu. Digitálne riešenia, ktoré umožňujú individualizované vzdelávanie a starostlivosť zdravotníkov sa ukázali ako najefektívnejšie pre úpravu životosprávy a zlepšenie kontroly glykémie u pacientov.

Koncept digitálnych terapeutík zahŕňa software navrhnutý na liečbu a prevenciu chorôb, ktorý umožňuje poskytnúť komplexnú starostlivosť veľkému množstvu pacientov. Tento software zároveň spĺňa prísne normy v zdravotníctve a môže byť predpísaný lekármi a následne preplatený poisťovňami podobne ako lieky.

Zacielenie na najbežnejšie ochorenia

Prediabetes

32 miliónov obyvateľov Európy má prediabetes, ktorý sa pravdepodobne v priebehu 10 rokov rozvine do diabetu 2. typu. Väčšina z nich o tom však nevie.

Diabetes 2. typu

Priemerné ročné náklady na zdravotnú starostlivosť európskeho pacienta s diabetom sú o 2 800 EUR vyššie v porovnaní s pacientom, ktorý diabetom netrpí.

Obezita

V Európe trpí nadváhou 50% populácie a 21% je obéznych (WHO). Obezita dramaticky zvyšuje riziko cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.

Hypertenzia (vo vývoji)

Hypertenzia je hlavným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych chorôb, ktoré spôsobujú takmer 50% úmrtí v populácií vyspelých krajín vo veku 35 - 64 rokov.

Podpora pacientov medzi návštevami u lekára

Vitadio dopĺňa farmakologickú liečbu a poskytuje podporu pri dlhodobej zmene životosprávy. Prostredníctvom ovládacieho panelu môžu pacienti zdieľať zdravotné údaje so svojimi lekármi.

123FA8C1-D768-4BB3-B762-C27E409C1085 Created with sketchtool.

Evidence-based prístup

Obsah a odporúčania v programoch sú v súlade s oficiálnymi smernicami ADA/EASD.

D13EC329-65C4-4688-9158-BAD7B1989EBE Created with sketchtool.

Rada odborníka, keď ju pacient potrebuje

Vitadio spolupracuje len s registrovanými nutričnými terapeutmi s vysokoškolským vzdelaním a niekoľkoročnou praxou, ktorí absolvujú pravidelný výcvik v oblasti najnovších liečebných metód.

F1203000-02E6-4F9F-9835-A7648F21485B Created with sketchtool.

Zabezpečený software ako zdravotnícka pomôcka

Náš systém spĺňa prísne normy a zaisťuje najvyššie štandardy zabezpečenia údajov a súkromia.

Group 2 Created with Sketch.

Personalizácia založená na dátach

Vitadio sleduje každého pacienta pomocou monitorovacích nástrojov a priebežne personalizuje starostlivosť a podporu nutričného terapeuta.

Naše výsledky
-0.8 DCCT Priemerné zníženie HbA1c Pacienti majú lepšiu kontrolu glykémie a cítia sa istejšie pri zvládaní diabetu.
-5 kg Priemerné zníženie telesnej hmotnosti Pacienti dosahujú významné straty hmotnosti a udržiavajú svoje dosiahnuté výsledky.
9.6/10 Celková spokojnosť Pacienti hlásia vysokú spokojnosť a zlepšenie celkového zdravia.
Prebiehajúci klinický výskum

Vplyv digitálneho terapeutika na metabolické parametre - randomizovaná klinická štúdia

Fakultná nemocnica Olomouc

Digitálna intervencia v oblasti životného štýlu na liečbu a prevenciu cukrovky 2. typu – pilotná štúdia

Moje ambulance
Názor lekárky

“Som rada, že moji pacienti môžu program Vitadio využívať. Nesľubuje rýchle chudnutie, zázračné jedlá ani preparáty, ale funguje na postupných zmenách v návykoch pacientov, ktoré sú trvalého rázu. U väčšiny svojich pacientov prihlásených do programu som zaznamenala zlepšenie kompenzácie cukrovky aj váhové úbytky (1-10kg). S výsledkami svojich pacientov som spokojná a rada by som tento program odporučila aj ďalším pacientom s diabetes mellitus.”

MUDr. Jana Houdová Diabetologická ambulancia Česká Lípa

Naša odborná rada

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. - Vitadio
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. Interná medicína Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny Členka European Diabetic Foot Study Group Členka Českej diabetologickej spoločnosti
Mgr. Jana Eliášová - Vitadio
Mgr. Jana Eliášová Nutričná terapia Zástupkyňa Českej asociácie sestier
Mgr. Bc. Martina Karbanová - Vitadio
Mgr. Bc. Martina Karbanová Nutričná terapia Členka Českej asociácie nutričných terapeutov
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D. - Vitadio
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D. Psychológia Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe Členka Českej diabetologickej spoločnosti