Pre lekárov

Založené na technológii, podporované klinickým výskumom

Mobilná aplikácia ako zdravotnícka pomôcka - Vitadio

Mobilná aplikácia ako zdravotnícka pomôcka

Zmena životosprávy je najdôležitejší krok pri predchádzaní cukrovky 2. typu a neoddeliteľná súčasť jeho liečby. V app-storoch po celom svete nájdete takmer 100 000 aplikácií na zmenu životného štýlu rôznej kvality. Vitadio je jedna z mála aplikácií, ktoré si zakladajú na rigoróznom vedeckom prístupe a pracujú s oficiálne odporúčanými postupmi pre úpravu životosprávy pri liečbe cukrovky pomocou digitálnych technológií. Účinky Vitadio starostlivo skúmame v rade klinických štúdií s prestížnymi partnermi. Našim cieľom je poskytnúť efektívnu a bezpečnú starostlivosť, ušitú na mieru pacientom s diabetom.

Mobilná aplikácia ako zdravotnícka pomôcka - Vitadio

Zdravie vo vlastných rukách

Neusilujeme o počítanie sacharidov, ale o vytváranie udržateľných zdravých návykov. Pomáhajú nám v tom princípy a terapeutické postupy zakotvené v oblasti psychológie zmeny, vytvárania zvykov aj motivačných rozhovorov. Na základe overených vedeckých poznatkov a získaných dát hľadáme pre každého užívateľa tú pravú cestu, ktorá mu pomôže prevziať kontrolu nad svojím zdravím.

Zdravie vo vlastných rukách - Vitadio

Vitadio bojuje s cukrovkou vo všetkých fázach

Obezita

Viac ako 50 % Európanov má vyššiu telesnú hmotnosť. Obezita pritom predstavuje najzávažnejší rizikový faktor pre vznik (nielen) diabetu.

Prediabetes

Prediabetes sa týka približne 32 miliónov Európanov, pričom väčšina z nich o tom vôbec nevie. Toto predštádium môže trvať aj niekoľko rokov, pokým sa z neho nepozorovane stane cukrovka.

Diabetes 2. typu

Ide o jedno z najrozšírenejších ochorení - len v Európe ním trpí asi každý desiaty človek. Veľké množstvo komplikácií z diabetu robí tiež jednu z najdrahších diagnóz.

Skúmame digitálny odtlačok užívateľov

Učíme sa poznávať súvislosti medzi správaním užívateľov v aplikácii a vývojom ich self-managementu. Jedine tak môžeme každému človeku poskytnúť personalizované vedenie založené na kombinácii automatických interakcií a správne načasovanej podpory terapeuta.

Group 22 Pochopiť Použiť Pozorovať Pacient

Pozorovať

Vitadio prepája behaviorálne, psychologické a klinické údaje spolu s tým, ako pacient interaguje s aplikáciou. Tento unikátny súbor dát slúži ako základ pre skutočne personalizovanú starostlivosť.

Pochopiť

Interný tím dátovych analytikov, lekárov a psychológov spolupracuje na preložení dát do praktických poznatkov. Platforma meria reakcie pacienta a smeruje ho k čo najúčinnejšiemu prístupu.

Použiť

Vitadio poskytuje personalizovanú podporu v správny čas a správnym spôsobom. Aktívna podpora nutričného terapeuta cez chat, interaktívne kurzy, denný zoznam úloh a oznámenia sú prispôsobené tak, aby sa dosiahli optimálne zdravotné výsledky.

Prebiehajúci klinický výskum

2020

Digitálna intervencia pre úpravu životosprávy diabetikov 2. typu a prediabetikov

Viac ako 75 % účastníkov dosiahlo zníženie telesnej hmotnosti (priemerne o 3,4 kg) a obvodu pása (priemerne o 4,3 cm). Užívatelia tiež uvádzali vyššiu istotu vo zvládaní diabetu, viac pohybovej aktivity a celkové zlepšenie životného štýlu.

Ambulantní lekári

2020

Účinnosť digitálneho terapeutika na zmenu metabolických parametrov v liečbe a prevencii cukrovky

V prebiehajúcej randomizovanej klinickej štúdii porovnávame efekt digitálne doručenej intervencie pre úpravu životosprávy s intenzívnou edukáciou, vykonávanou osobne na špecializovanej klinike v rámci programu riadenej redukcie hmotnosti.

Fakultná nemocnica Olomouc

2021

Hodnotenie vplyvu Vitadia na HbA1c u pacientov s diabetes mellitus typu 2 v každodennej praxi

V prebiehajúcej štúdii skúmame vplyv používania aplikácie Vitadio medzi jednotlivými návštevami lekára na hladinu glykovaného hemoglobínu a zvládanie self-managementu u pacientov s diabetom 2. typu.

Technická Univerzita Drážďany

konferencia

Kde nás môžete stretnúť

57. Diabetologické dni

apríl 2021, Česká republika

Prezentujúci autor

LIFMAT

apríl 2021, Česká republika

Vedecký poster

Bytes for Diabetes

február 2021, Nemecko

Start-up súťaž

56. Diabetologické dni

október 2020, Česká republika

Vedecký poster

Advanced Technologies & Treatments for Diabetes

február 2020, Španielsko

Vystavovateľ a prezentujúci autor

Future Port Prague

september 2019, Česká republika

Prezentujúci autor

Čo hovoria spolupracujúci lekári?

J
MUDr. Jana Houdová Diabetologická ambulancia Česká Lípa

„Som rada, že moji pacienti môžu program Vitadio využívať. Nesľubuje unáhlené chudnutie, zázračné jedlá ani preparáty, ale funguje na postupných zmenách v návykoch pacientov, ktoré sú trvalého rázu. U väčšiny svojich pacientov prihlásených do programu som zaznamenala zlepšenie kompenzácie cukrovky aj váhové úbytky (1-10 kg). S výsledkami svojich pacientov som spokojná, a rada by som tento program odporučila aj ďalším pacientom s diabetes mellitus.“

G
MUDr. Gabriela Švrčková Diabetologická ambulancia Skalica

„Na aplikácii oceňujem, že pacientov sústavne motivuje a nabáda k učeniu sa. Napríklad sa pacientom priebežne otvárajú nové lekcie, na ktoré nadväzujú rôzne úlohy a ciele. Už len to, že si ich pacienti prečítajú, spôsobí, že si niečo zapamätajú a o svojom zdraví viac premýšľajú. Materiály sú písané zrozumiteľne a prakticky s dôrazom na vystihnutie podstaty, bez zbytočnej omáčky. U Vitadia vidím veľký potenciál najmä u mladších, obéznych pacientov s metabolickým syndrómom, ktorí sa často na edukácie nedostavujú.“